V rámci revize se kontroluje:  

  • správné umístění, celistvost, stav baterií, napájení a funkčnost jednotlivých prvků
  • komunikace jednotlivých prvků s ústřednou
  • komunikace ústředny s pultem centrální ochrany aj. externími subjekty
  • celková funkčnost bezpečnostního systému