Revizi je vhodné provádět 1 x ročně. U některých instalací je každoroční revize předmětem legislativních a jiných požadavků.